Bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.

De Basis GGZ is bedoeld voor mildere, niet-complexe psychische problemen en aandoeningen. De zorgvraag en wens van de patiënt is bij de Basis GGZ erg belangrijk. Het behouden van de ‘eigen regie’ speelt een belangrijke rol. Via de Basis GGZ zijn er verschillende behandeltrajecten mogelijk:

  • Kort: kort traject met e-health en behandeling
  • Middel: middellang traject met e-health en behandeling
  • Intensief: intensief traject met consulten en behandeling bij een psycholoog/psychiater en e-health
  • Chronisch: langdurig traject met consulten en behandeling bij een psycholoog/psychiater.
Wij zijn er om je te helpen als je ons nodig hebt
  • Huisartsenzorg en  GGZ
  • Bij problemen met een psychische aard is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Hij/zij zal met je in gesprek gaan over je vorm en ernst van je klachten.
large

Ambulante Zorg

Behandeling zonder opname. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat in veel gevallen een verslaving ook- en net zo succesvol- behandeld kan worden zonder dat opname in een kliniek noodzakelijk is; ambulante detox.  Dit geldt voor verslavingen aan alcohol, medicatie en de ( meeste ) drugs.

Zo’n behandeling begint met een intakegesprek. Vervolgens vinden verschillende gesprekken plaats met de psychiater en de verslavingsarts. Er wordt op maat een ontwenningskuur uitgewerkt, die bestaat uit een afbouwschema met medicatie dat maximaal 2 weken duurt. Daarna volgt een intensief begeleidingstraject van ongeveer 3 weken.  Je hebt dagelijks contact met ons om complicaties tijdens de behandeling te voorkomen en toezicht te kunnen houden op de inname van je medicatie. Gewoonlijk wordt een van je naasten geïnformeerd over en betrokken bij het behandeltraject.

Om deze vorm van behandeling te kunnen volgen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

we kunnen met jou duidelijke en strikte afspraken maken over de inname van medicatie, het niet gebruiken van verslavende middelen, het rijverbod dat geldt tijdens het afbouwschema, een aangepast leefpatroon tijdens de ontwenning;
in jouw directe leefomgeving moet een volwassene zijn die de behandeling mee kan volgen en om hulp kan vragen in geval van problemen;

  • je mag geen ernstige lichamelijke problemen hebben;
  • je problemen in de verschillende levensgebieden mogen niet te groot zijn.

Soms kan een ambulante detox moeizaam verlopen. Dan kan worden besloten om je toch op te nemen in de kliniek ( nog te openen ). Na de ontwenningskuur wordt de behandeling voortgezet door een multidisciplinair team. Je hebt dan wekelijks een gesprek met een behandelaar. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat je terugvalt in je oude gedrag

Meer weten over GGZ?

Neem contact met ons op en we zullen u zo snel mogelijk helpen! 

Zorg Aanvragen