0

Stg. Tenderhands Care Thuiszorg hanteert geen wachtlijsten.

Onze zelfstandige wijkteams bieden professionele- flexibele thuiszorg.

Door ambulante zorgverlening in de wijk ontstaat een nieuwe dimensie op het gebied van zorgverlening, toepasbaar op elk zorgniveau.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *