Een bijzondere functie in het zorgteam, is de functie van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige kan samen met u vaststellen welke zorg u nodig heeft. Dit gesprek vervangt de aanvraag voor een indicatie. Ook kan de wijkverpleegkundige verder kijken dan een concrete zorgvraag en daarvoor ook samen met u en samen met de andere partijen in de gemeente zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties of mensen uit de buurt die ze kent, een oplossing zoeken en u misschien doorverwijzen.

Misschien een beetje zoals vroeger, maar met de middelen van nu: de Wijkverpleegkundige nieuwe stijl. Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden, of doorverwijzen als dat voor u de beste zorg of ondersteuning biedt. Wilt u meer weten, over wat Stg. Tenderhands Care voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via: clientenadm@tenderhands.nl of 085-0187690