Een bijzondere functie in het zorgteam, is de functie van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige kan samen met u vaststellen welke zorg u nodig heeft. Tijdens dit gesprek wordt uw zorgvraag in kaart gebracht en wordt er samen met u bepaald wat de zorgvraag is, hoe de besproken doelen bereikt gaan worden en hoeveel tijd er daarvoor ingezet gaat worden. Ook kan de wijkverpleegkundige verder kijken dan een concrete zorgvraag en daarvoor ook samen met u en samen met de andere partijen in de gemeente zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties of mensen uit de buurt die ze kent, een oplossing zoeken en u misschien doorverwijzen.

Misschien een beetje zoals vroeger, maar met de middelen van nu: de Wijkverpleegkundige nieuwe stijl. Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden, of doorverwijzen als dat voor u de beste zorg of ondersteuning biedt. Wilt u meer weten, over wat Tenderhands Care voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via: info@tenderhands.nl of 085-0187690