Kernwaarden en kwaliteit

Van alle werknemers wordt verwacht dat zij bijdragen aan het behoud en het versterken van het imago van Stg. Tenderhands Care. In de omgangsvormen, bij de uitvoering van de functie, de representatie, maar ook naar elkaar. Stg. Tenderhands Care hanteert hierbij de onderstaande kernwaarden.:

Respect.: Fatsoenlijk omgaan met cliënten, kandidaten, collega’s en anderen.

Klantgerichtheid
Wij streven ernaar om de cliënt zoveel mogelijk zorg en ondersteuning te bieden, zodat hij of zij zelfstandig kan blijven wonen en de regie over zijn of haar eigen leven kan (blijven) voeren
Samenwerking
Wij streven er daarnaast naar om de cliënt de zorg te bieden die hij/zij nodig heeft. Daarom werken wij graag samen met andere partners. U kunt hierbij denken aan: mantelzorgers, de huisarts, de fysiotherapeut en andere zorgverleners. Van al onze cliënten houden wij een beveiligd elektronisch dossier bij waarin wij de afspraken met andere partners worden opgenomen, zodat er overzicht blijft over de te verlenen zorg.

Open en eerlijke communicatie: Zelf open en eerlijk zijn en bevorderen dat anderen ook op deze manier communiceren.

Loyaliteit: Toewijding aan elkaar, de organisatie en haar doelstellingen.

Inzet: Energie steken in liefdevolle zorg voor cliënten en in de organisatie

Vakmanschap
Wij streven er tenslotte naar om professionele zorg te bieden. Dit doen wij door medewerkers aan te nemen die een adequate opleiding hebben genoten en (indien noodzakelijk) geregistreerd zijn. Zodra zij in dienst zijn worden zij niet alleen intern verder opgeleid, maar stellen wij hen ook in staat om hun kennis en vakbekwaamheid te onderhouden door jaarlijks een bedrag te reserveren in onze begroting voor opleidingen. Ten slotte stimuleren wij ook onderlinge intervisie, zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

Nakomen van beloftes: Afspraak is afspraak.