Jeugd zonder verblijf bestaat uit individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband, onze begeleiders, gaan samen met de jeugdige, eén-op-één  tijdens de begeleidingstraject aan de slag met de opgestelde doelen, dit gebeurt door structuur en stabiliteit te brengen in het leven van de jeugdige. Enkele voorbeelden van ondersteuning zijn ; ondersteuning met schoolwerk, begeleiden naar een bijbaan, aanmelding en begeleiding bij sport en beweging en pedagogische ondersteuning.

Ambulante ondersteuning bestaat uit basis of specialistische ondersteuning, afhankelijk van de zorgvraag van de jeugdige wordt in overleg/samenspraak met de jeugdige, huisarts, jeugdarts, medisch specialist, JGZ medewerker en ouders een behandelplan opgesteld waarbij de jeugdige wordt ondersteund met het behalen van de doelen.

Ambulant betekent vaak dat de begeleider bij de jeugdige thuis komt op afgesproken tijden, maar dat hoeft niet altijd. Er kan ook elders afgesproken worden elkaar te treffen of digitaal. Een belangrijk doel van de begeleiding is dat de jeugdige zo zelfstandig mogelijk kan blijven leven. Samen wordt een begeleidingsplan opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld.

De vergoedingen voor de trajecten van cliënten bij Ambulante Jeugdhulp lopen via de gemeenten waar cliënten woonachtig zijn.

Voor meer informatie

Twijfel niet en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek onder het genot van een kopje thee / koffie.