Missie

De missie van Stg. Tenderhands Care luidt: “Want de zorg kan altijd beter” van daaruit willen wij ‘De wensen, verlangen en behoeften van de zorgvrager en diens naasten behartigen’. Het fundament voor ons handelen vinden wij in het Evangelie. Liefde, gelijkheid, veiligheid en maatschappelijke verantwoording zijn daarin voor ons belangrijk.
Onze visie vindt u terug in ons logo:

De drie symbolen vertegenwoordigen de drie pijlers van onze organisatie:

  • De Cliënt
  • De Professional en
  • De Organisatie