Stg. Tenderhands Care staat voor kwaliteit als het er echt op aankomt!

Stg. Tenderhands Care levert diensten in de Zorgverzekeringswet (ZVW)  denk u hierbij aan persoonlijke verzorging en verpleging.

Daarnaast bieden wij ook ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) met de volgende voorzieningen:

  • Huishoudelijk hulp
  • Dementie
  • Dagbesteding
  • Begeleiding

Vanaf Januari 2019 bieden wij ook ondersteuning voor de volgende voorzieningen:

  • Tiener moeders (leeftijd tot 21 jaar)
  • Jeugd zonder verblijf

Over Onze Organisatie

Stg. Tenderhands Care is in 2011 in Almere opgericht en uitgegroeid tot een betrokken thuiszorgorganisatie in Nederland. We hebben een sterke lokale focus en staan dicht bij onze cliënten, medewerkers en sociale partners. Door inhoudelijke kwaliteit, efficiënte werkwijze en oplossingsgericht vermogen te combineren zijn we een betrouwbare zorgaanbieder.
De zorg verandert ingrijpend en dit is breed voelbaar in de samenleving. Als organisatie innoveren we mee, waarbij we geloven in de blijvende (meer)waarde van thuiszorg.

Dagelijks ondersteunen we vele cliënten. We helpen hen om weer volop in het leven te staan en zorgen dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. We bieden een luisterend oor en signaleren problemen in een vroeg stadium. Door, waar mogelijk, in te zetten op preventie voorkomen we dat situaties uit de hand lopen.
Samen met andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) organiseren we de zorg altijd dichtbij.

Cliënten Raad

Wat doet de cliëntenraad van Stichting Tenderhands Care?
De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt.

Cliëntenraden vertegenwoordigen de cliënten van een zorgvoorziening en zijn onafhankelijke adviesorganen. Zij brengen advies uit aan het betrokken management over de zorg- en dienstverlening. De cliëntenraad is dus nauw betrokken bij kwaliteitsonderzoek en allerlei activiteiten die de kwaliteit kunnen verbeteren.

Wat kunnen wij voor u doen?
Als cliënt ervaart u de zorg in de praktijk en de gevolgen van deze zorg voor u en uw omgeving. Uw ervaring kan voor de organisatie van groot belang zijn bij het nemen van beslissingen ter verbetering van de zorg. Daarom is informatie van u zeer gewenst; meld ons uw ervaringen, suggesties en kritische opmerkingen.

De cliëntenraad Stichting Tenderhands Care behartigt de belangen van cliënten woonachtig in de provincie Flevoland en ‘t Gooi.

Samenstelling
De cliëntenraad bestaat uit leden die in het werkgebied van Stichting Tenderhands Care wonen.

Niet vrijblijvend
Met de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) hebben de cliëntenraden wettelijke erkende bevoegdheden gekregen. De mening van de cliëntenraad is al evenmin iets vrijblijvend; het management moet er terdege rekening mee houden. Daarnaast mag de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met Cliëntenraad Stichting Tenderhands Care
email: clientenraad@tenderhands.nl