Stichting Tenderhands Care staat voor kwaliteit en persoonlijke aandacht.

Stichting Tenderhands Care is in 2011 in Almere opgericht en uitgegroeid tot een betrokken en betrouwbare partner in de regio.
Wij staan dicht bij onze cliënten, medewerkers en partners. Door kwaliteit, efficiëntie  en oplossingsgericht denken te combineren zijn we een betrouwbare en “warme” zorgaanbieder.
De zorg verandert ingrijpend en dit is breed voelbaar in de samenleving. Als organisatie innoveren we mee, waarbij we geloven in de blijvende (meer)waarde van thuiszorg.
Dagelijks ondersteunen wij vele cliënten. We helpen hen om weer volop in het leven te staan en zorgen dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. We bieden een luisterend oor en signaleren problemen in een vroeg stadium. Door, waar mogelijk, in te zetten op preventie voorkomen we dat situaties uit de hand lopen.
Samen met andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) organiseren we de zorg altijd dichtbij.

Over Stichting Tenderhands Care

Stichting Tenderhands Care is in 2011 opgericht onder de naam “Stichting Splendid Care”, maar heeft na een naamsverandering in 2017 de naam “Stichting Tenderhands care” aangenomen, de bestuurders van Tenderhands Care Dhr. H.M. Bakboord (Voorzitter) en Dhr. M.M. Bakboord (Lid bestuur) hebben jarenlange ervaring in de zorg. Naast de formele kant als bestuurders, zijn zij ook vader en zoon.

Eind 2017 heeft Dhr. H.M. Bakboord na de naamsverandering, besloten actief te starten met het ondersteunen in de wijkverpleging, en in 2020 heeft Dhr. M.M. Bakboord door een toename in cliënten, besloten te komen ondersteunen.
Aangezien de organisatie met een selecte groep verzekeraars contracten heeft kunnen realiseren, heeft Stichting Tenderhands Care de focus op de wijkverpleging moeten verleggen naar regio’s waarbij de gecontracteerde verzekeraars goed vertegenwoordigd zijn.

In de volgende regio’s ondersteunen wij in de wijkverpleging, indien cliënt verzekerd is bij Zorg en Zekerheid, ONVZ, DSW, Stad Holland en ENO);

Amstelland- Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Kudelstaart, de Kwakel, Uithoorn)
Ronde Venen ( Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis)
Noord Holland (Amsterdam Zuidoost, Amsterdam -Zuid, Ouderkerk aan de Amstel)

Daarnaast bieden wij ook ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) met de volgende voorzieningen:

  • Huishoudelijke ondersteuning (Gemeente Almere)
  • Huishoudelijke ondersteuning in combinatie met cognitieve achteruitgang (Gemeente Almere)
  • Dagbesteding senioren (Gemeente Almere)

Sinds 2020 bieden wij ook ondersteuning bij de volgende voorzieningen:

  • Tiener moeders (leeftijd tot 21 jaar) (Gemeente Almere)
  • Jeugdhulp ambulant (Gemeente Almere)
  • Jeugdhulp dagbesteding (Gemeente Almere)

Cliënten Raad

Wat doet de cliëntenraad van Stichting Tenderhands Care?

De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt.

Cliëntenraden vertegenwoordigen de cliënten van een zorgvoorziening en zijn onafhankelijke adviesorganen. Zij brengen advies uit aan het betrokken management over de zorg- en dienstverlening. De cliëntenraad is dus nauw betrokken bij kwaliteitsonderzoek en allerlei activiteiten die de kwaliteit kunnen verbeteren.

Wat kunnen wij voor u doen?
Als cliënt ervaart u de zorg in de praktijk en de gevolgen van deze zorg voor u en uw omgeving. Uw ervaring kan voor de organisatie van groot belang zijn bij het nemen van beslissingen ter verbetering van de zorg. Daarom is informatie van u zeer gewenst; meld ons uw ervaringen, suggesties en kritische opmerkingen.

De cliëntenraad Stichting Tenderhands Care behartigt de belangen van de cliënten in zorg.

Samenstelling
De cliëntenraad bestaat uit leden die in het werkgebied van Stichting Tenderhands Care wonen.

Niet vrijblijvend
Met de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) hebben de cliëntenraden wettelijke erkende bevoegdheden gekregen. De mening van de cliëntenraad is al evenmin iets vrijblijvend; het management moet er terdege rekening mee houden. Daarnaast mag de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met Cliëntenraad Stichting Tenderhands Care
email: clientenraad@tenderhands.nl[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner]