Vanuit en op initiatief van het bestuur vinden er geen vrijheidsbeperkende maatregelen plaats tegen cliënten.
Indien het noodzakelijk is om (beperkte) vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen, wordt in overleg met de cliënt, familie en huisarts besloten de cliënt over te dragen naar een zorginstelling die in staat is de nodige vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen.